750 TL Üzeri Alışverişlerinizde Kargo Ücretsiz!
  • TRY

Yargıcı Card

YARGICI ÖZEL MÜŞTERİ PROGRAMI SÖZLEŞMESİ

İşbu Yargıcı Özel Müşteri Programı Sözleşmesi (“Sözleşme") ile Yargıcı Konfeksiyon İhracat ve Ticaret Anonim Şirketi (‘YARGICI”) müşterilerine YARGICI mağazalarından yapılacak alıverişler kapsamında kullanılmak ve alışveriş keyfini artırmak üzere Sadakat Kartı ("Sadakat Kartı”) sunulmaktadır. İşbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olan Müşteri Bilgi Formu’nda (“Form”) yer alan bilgileri doldurmanız ve işbu Sözleşme kapsamındaki Sadakat Kartı koşullarını kabul etmeniz halinde Yargıcı Özel Müşteri Programı’na katılmış olarak kabul edileceksiniz. Form’da yer alan bilgileri eksiksiz doldurmanız sonrasında tarafınıza fiziki bir kart verilmeyecektir. YARGICI Sadakat Kart kapsamında sunacağı hizmeti kendi mobil uygulamaları, internet sitesi ve/veya işbu Sözleşme ’ye uygun kabul edilecek başka şekillerde yerine getirir.

Sadakat Kartı kapsamında sunulacak hizmetler yalnızca müşteriye özel tanımlanmakta, kullanımı yalnızca Form üzerinde ismi ile cep telefonu numarası yer alan müşteriye ait olmakta ve başka kişi veya kurumlar tarafından kullanılamamaktadır.

 

SADAKAT KARTI KULLANIM KOŞULLARI

Özel Müşteri Programı’na dahil olmayı kabul ederek, kişisel iletişim bilgilerini tam ve doğru olarak bildiren müşteriler, moda trendleri ile yeni gelen ürünlerin yanı sıra, yenilenen avantaj ve ayrıcalıklardan oluşan kampanyalardan da belirtmiş oldukları iletişim adreslerine yapılacak bildirimler ile haberdar olabilecektir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında işlemiş olduğumuz kişisel verilerinizi doğru ve güncel tutma zorunluluğumuz bulunmaktadır. Bu sebeple kişisel verilerinizde herhangi bir değişiklik olması halinde lütfen ilgili değişikliği en yakın YARGICI mağazasına giderek veya info@yargici.com.tr e-posta adresine e-posta atarak bildiriniz. Tarafınızca yapılacak usulüne uygun bildirim sonrasında kişisel verileriniz veri kayıt sistemimizde güncellenecektir.

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Özel Müşteri Programı üyesi müşterilerimiz, en yakın YARGICI mağazasına giderek veya [info@yargici.com.tr] e-posta adresine yapacakları yazılı bildirimle dilediği zaman hiçbir gerekçe belirtmeksizin ticari elektronik ileti aracılığıyla kendisiyle kampanya ve duyurulara ilişkin temasa geçilmesini, herhangi bir gönderi yapılmasını sonlandırma/reddetme hakkına sahiptir.

Sadakat Kartı mülkiyeti ve kullanım koşullarını belirleme yetkisi münhasıran YARGICI’ya aittir. Sadakat Kartı kullanım koşulları, siz müşterilerimizin iletişim adresine/adreslerine gönderilecek bildirimler ile güncellenebilecek, değiştirilebilecek veya sonlandırılabilecektir. Buna karşın, Sadakat Kart’ta yer alacak kullanım koşullarının kişisel verilerinize ait işleme araçlarında ve politikalarında herhangi bir değişiklik getirmesi halinde, KVKK’de yer alan hukuka uygunluk nedenleri dışında, tarafınızdan değişikliğe ilişkin açık rıza talep edilecektir. Yargıcı kişisel verilerinizin doğru ve güncel tutulması izin KVKK ve sair mevzuat kapsamında kendisine yüklenen yükümlülüğe uymaya azami özen gösterecektir. Bununla birlikte, Yargıcı’ya isnat edilemeyen durumlar nedeniyle Müşteri’nin Sadakat Kart avantajlarından haberdar olamaması durumunda Yargıcı’nın herhangi bir sorumluluğu ortaya çıkmayacaktır. Sadakat Kartı ile kazanılan haklar kişiye özel olup, başka bir kişiye devredilemez. YARGICI mağazalarınızda gerçekleştireceğiniz nakit veya taksitli alıverişlerinizde kazandığınız indirim puanı Sadakat Kart’ınıza yüklenir. Sadakat Kartı’na yüklenen indirim puanları, ilgili puanı kazandıran alıverişin yapıldığı takvim yılını takip eden yılın son gününe kadar kullanılabilir (“Son Kullanım Tarihi”). Son Kullanım Tarihi’ne kadar harcanmayan/kullanılmayan indirim puanları ise silinir ve artık kullanılamaz.

Sadakat Kartı’nda yer alan avantajlar nakde çevrilemez. Sadakat Kartı’nızın kullanımı ile o anki alışverişinize ait ürün bedelinde indirim değil, daha sonraki bir alışverişte kullanılmak üzere indirim puanı kazanılır. Sadakat Kartı’nız YARGICI mağazalarında dilediğiniz zaman kullanabileceğiniz indirim puanı içerebileceği için Müşterilerimizin kartlarının güvenliğine dikkat etmesi gerekmektedir. Sadakat Kartı şifrenizi kaybetmeniz halinde info@yargici.com.tr e-posta adresine yapacağınız yazılı bildirimle veya en yakın YARGICI mağazasına giderek durumu yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir. Müşterilerimiz güncel indirim puanı bakiyelerini en yakın YARGICI mağazasına giderek öğrenebilir.

YARGICI, genel olarak ilan ederek müşterilerine duyurduğu veya müşterilerinin izni doğrultusunda YARGICI’ya beyan etmiş olduğu iletişim      bilgilerinin kullanılması suretiyle her türlü promosyon, indirim, hediye puan kazanımı ve hediye puanların alışverişlerde kullanım avantajlarından müşterilerini yararlandıracaktır.

 

YARGICI, Özel Müşteri Programı koşullarında değişiklik hakkını saklı tutar. Sadakat Kartı kullanım koşullarında değişiklik yapılması halinde, söz konusu değişiklik, en kısa süre içerisinde ve söz konusu güncelleme veya değişikliğin uygulamaya gireceği tarihten önce en az 3O (otuz) gün içerisinde Müşteri’ye bildirilecektir. Sadakat Kartı kullanım koşullarındaki değişiklik ile mevcut kampanya sona erecek, kampanya dönemine ilişkin kullanılmayan avantajlardan dolayı Müşteri talep ve istemde bulunamayacaktır.

KİŞİSEL VERİLEİRN KORUNNASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Yargıcı Konfeksiyon İhracat ve Ticaret Anonim şirketi (“YARGICI”), Özel Müşteri Programı’na kaydolmanız ve Sadakat Kart kullanımınız sırasında çeşitli kişisel verilerinizi elde edecektir. Bu kapsamda YARGICI, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca ’veri sorumlusu’ addedilmekte olup, KVKK’nın 1O. maddesi uyarınca işbu Aydınlatma Metni’ni dikkatinize sunarız.

 

Veri Sorumlusu Kimliği:

Unvan: Yargici Konfeksiyon İhracat ve Ticaret Anonim Şirketi

Adres: Profilo Plaza Gülhabar Mahallesi Cemal Sahir Sokak. No:26/28 Mecidiyeköy/İstanbul

Internet Sitesi: https://www.yargici.com/

MERSİS: 0938001535700012

 

Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği:

Doldurmuş olduğunuz Form ile YARGICI’ya vermiş olduğunuz kişisel bilgileriniz yalnızca Sadakat Kartı’n en güvenli şekilde adınıza tanımlanabilmesi ve size sunulacak hizmetlerin en güvenli şekilde verilebilmesi doğrultusunda siz müşterimize gerekli bildirimlerin yapılabilmesi ve Form’da yer alan ilgili kutucuğu işaretleyerek kampanyalarımızdan haberdar olmak istemeniz halinde moda trendleri ile yeni gelen ürünlerin yanı sıra, yenilenen avantaj ve ayrıcalıklardan oluşan kampanya ve duyurulardan ticari elektronik ileti ve/veya seçmiş olduğunuz diğer iletişim araçları vasıtasıyla haberdar edilmeniz için kullanılacaktır.

Sadakat Kart ayrıcalıklarından müşteriyi en kapsamlı şekilde yararlandırabilmek ve müşteri ile sağlıklı iletişim kurulabilmesi amacına yönelik olarak; KVKK’nın 5/1 maddesi uyarınca Müşteri’nin aşağıda yer alan açık rızayı vermesi kaydıyla, işbu Sözleşme’deki Form’da yer alan T.C. kimlik numarası, isim, soy isim, cep telefonu numarası, cinsiyet, doğum tarihi, adres, e-posta adresi, eğitim durumu ve meslek bilgilerinin doldurulması halinde YARGICI’nın işbu verilerinizi belirtilen amaca uygun olarak kısmen veya tamamen kullanmasına izin vermiş olacaksınız. Bunların dışında isim, soyisim, cep telefonu numaranız ve e-posta adresiniz, işbu Sözleşme ve Sadakat Kart kullanım koşullarında yapılabilecek değişiklik ve güncellemelerin bildirilmesi amacıyla tarafımızca açık rızanızı almaksızın KVKK’nın 5/2/a ve 5/2/ç maddesi uyarınca işlenebilecektir.

 

İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği:

YARGICI’ya beyan ettiğiniz kişisel bilgileriniz gizli tutulacak olup, YARGICI ile bağlantısı olmayan başka kişi ve kurumlarla paylayamayacaktır. Beyan ettiğiniz ve YARGICI tarafından kullanımına izin vermiş olduğunuz bilgiler ancak izin vermiş olduğunuz ölçüde YARGICI’nın Türkiye’de bulunan merkez ve mağazalarında, indirimlerden faydalanmanız amacıyla kullanılabilecektir.

 

İlgili kişinin hakları:

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca; YARGICI’ya aşağıda belirtilen şeklilerde başvurarak, kişisel verilerinizin; i) işlenip işlenmediğini öğrenme, ii) işlenmese bilgi talep etme, iii) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, iv) yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, v) eksik/ yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, vi) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme, vii) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (v) ve (vi) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, viii) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ix) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.

Kişisel verileriniz YARGICI bünyesinde Sadakat Kartı’nızı kullandığınız süre ve kişisel verilerinizin işlenmesine izin vermeniz halinde, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve sair mevzuatının zorunlu tuttuğu süre boyunca saklanacaktır. Sadakat Kartı’nı kullanmaktan vazgeçmeniz, işbu Sözleşme kapsamında doldurmuş olduğunuz Form’da yer alan kişisel bilgilerinizin YARGICI tarafından kullanılmasını istemediğiniz veya yukarıda belirtildiği üzere KVKK’nın 11. maddesi kapsamındaki haklarınızı kullanmak istediğiniz takdirde aşağıda belirttiğimiz şekillerde KVKK Başvuru Formu aracılığı ile yazılı olarak Şirketimize başvurabilirsiniz.

 

 • YARGICI’nın Profilo Plaza Gülhabar Mahallesi Cemal Sahir Sokak No:26/28 Mecidiyeköy/İstanbul adresine şahsen gelerek,

• YARGICI’nın Profilo Plaza Gülhabar Mahallesi Cemal Sahir Sokak No:26/28 Mecidiyeköy/İstanbul adresine noter veya iadeli taahhütlü posta aracılığıyla göndererek,

• YARGICI’nın [info@yargici.com.tr] elektronik posta adresine güvenli elektronik imzalı veya mobil imzalı olarak göndererek,

• YARGICI’NIN [yargici@hs03.kep.tr] kayıtlı elektronik posta adresine (KEP) göndererek,

• İlgili kişi tarafımıza daha önce bildirilen ve YARGICI’nın sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanarak YARGICI’nın [info@yargici.com.tr) elektronik posta adresine göndererek.

 

Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi:

Kişisel verileriniz, yukarında belirtilen amaçlar doğrultusunda Sadakat Kart Başvuru Formu, KVKK Başvuru Formu veya e-posta aracılığıyla yazılı olarak veya mağazamıza gelerek veya bizlerle iletişime geçerek sözlü olarak toplanır. Müşterilerimiz arzu ettikleri her zaman ve hiçbir gerekçe göstermeksizin belirtilen iletişim kanallarından YARGICI’ya ulaşarak kişisel verilerin işlenmesi noktasında vermiş oldukları açık rızayı geri alabilirler. Müşterinin bu husustaki açık bildirimine göre, kişisel veri işleme faaliyetleri KVKK ve sair mevzuatta belirtilen süreler içerisinde sonlandırılır, işlenmiş olan kişisel veriler veri kayıt sisteminden silinir, kimliği belli olmayacak biçimde anonim hale getirilir ya da yok edilir. Müşteri isterse kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili işlemler hakkında YARGICI’ya her zaman başvurabilir ve bilgi alabilir. YARGICI bu hususlardaki başvuru ve talepleri en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde cevaplandıracaktır.

 

Sadakat Kartı YARGICI ve müşterisi tarafından doğruluk ve dürüstlük ilkeleri kapsamında ve yalnızca işbu Sözleşme’nin amacına uygun olarak meşru menfaatler için kullanılacaktır.

Güvenli Alışveriş
250 TL ve Üzeri Kargo Ücretsiz !
Yapı Kredi'ye Özel 6 Taksit
Müşteri Hizmetleri
Yargıcı © 2022 Tüm hakları saklıdır. Inveon Logo
Mastepass-Güvenli Alışveriş
Mastepass-Güvenli Alışveriş