Yeni Sezon Ürünlerinde 1500 TL Üzeri Alışverişlerinizde Kargo Ücretsiz!
  • TRY

YARGICI YOURS

ÖZEL MÜŞTERİ PROGRAMI SÖZLEŞMESİ

Madde 1.   Giriş

İşbu YARGICI Yours Özel Müşteri Programı Sözleşmesi (“Sözleşme”) ile Yargıcı Konfeksiyon İhracat ve Ticaret Anonim Şirketi (“YARGICI”) müşterilerine www.yargici.com YARGICI online mağazasından (“Online Shop”) veya fiziki YARGICI mağazalarından (“Mağaza(lar)”) yapılacak alışverişler kapsamında kullanılmak ve alışveriş keyfini artırmak üzere bir, YARGICI Yours Sadakat Kartı (“Sadakat Kartı”) sunulmaktadır. Online Shop veya Mağazalar vasıtasıyla işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olan bilgi formunda (“Form”) yer alan bilgileri doldurmanız veya Online Shop’taki profilinizde yer alan bilgilerin entegre sistem vasıtasıyla alınması ve işbu Sözleşme kapsamındaki Sadakat Kartı koşullarını kabul etmeniz halinde, işbu Sözleşme kapsamında detaylarına yer verilen ve kapsamı/uygulaması/içeriği zaman zaman YARGICI tarafından tek taraflı biçimde güncellenebilecek olan YARGICI Yours Sadakat Kart Özel Müşteri Programı’na (“Program”) katılmış olarak kabul edileceksiniz. Form’da yer alan bilgileri eksiksiz doldurmanız veya işbu Sözleşme’yi YARGICI ile akdederek Program’a ücretsiz bir içimde dahil olmanız sonrasında, tarafınıza fiziki bir kart verilmeyecektir. YARGICI Program ve Sadakat Kart uygulaması kapsamında sunacağı hizmeti YARGICI internet sitesi ve/veya işbu Sözleşme’ye uygun kabul edilecek başka şekillerde yerine getirir.

Madde 2.   Sadakat Kartı Kullanım Koşulları

2.1.Program ile; Program’a dahil olan müşterilerin Online Shop veya Mağazalar’dan yaptığı alışveriş tutarları ile orantılı olarak farklı müşteri segmentleri belirlenmekte ve bu segmentlere göre müşterilere, farklı faydalar ve menfaatler sağlanmaktadır. Müşterilerin segmentleri; ilgili müşterinin, alışveriş anından geriye dönük olarak son 1 (bir) yıl içerisinde YARGICI’dan yaptığı alışverişlerin toplamına göre belirlenir ve bu alışverişlerin toplamı, YARGICI tarafından belirlenen ilgili statü baremine ulaştığında, müşteri bir üst statüye geçer. Sadakat Kartı ve/veya Program kapsamında sunulacak hizmetler, sağlanacak faydalar veya menfaatler; Sadakat Kartı sahibi müşteriye özel olarak tanımlanmakta, kullanımı yalnızca Form üzerinde ismi ile cep telefonu numarası yer alan müşteriye ait olmakta ve başka kişi veya kurumlar tarafından kullanılamamaktadır. Aynı şekilde Sadakat Kartı sahibi olan müşteriye Program kapsamında sağlanan faydalar ve menfaatler; nakde çevrilemez, satılamaz, takas edilemez veya başka bir kişiye veya Sadakat Kartı sahibine devredilemez.

2.2. YARGICI, tek taraflı biçimde ve kendi takdirinde olmak üzere; Program ve Sadakat Kartı kapsamında, Program’a dahil olan müşterilere Online Shop veya Mağazalar’dan yapılan harcamalara göre belirlenen fayda ve menfaatlerin kapsamını dilediği zaman değiştirebilir, bu fayda ve menfaatleri artırıp azaltabilir, Program ve Sadakat Kartı koşullarını veya kullanım koşullarını dilediği gibi belirleyebilir veya Program veya Sadakat Kartı’nı dilediği gibi iptal edebilir. Buna ek olarak YARGICI; yine kendi takdirinde olmak üzere kendi www.yargici.com internet sitesini yayından kaldırabilir, değiştirebilir veya bu internet sitesi vasıtasıyla sağladığı hizmetleri durdurabilir.

YARGICI; Sadakat Kartı’na ve Program üyeliğine ilişkin koşulları değiştirme hakkını her zaman saklı tutar. Sadakat Kartı sahibi olan ya da herhangi bir şekilde Program’a dahil olan tüm müşteriler; YARGICI’nın bir üst paragrafta sayılan durumlar bakımından takdir yetkisini haiz olduğunu, bu durumlardan herhangi birinin gerçekleşmesi halinde YARGICI’nın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını ve bu nedenlere dayalı olarak YARGICI aleyhine herhangi bir iddia veya talepte bulunamayacaklarını peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Sadakat Kartı kullanım koşulları, siz müşterilerimizin iletişim adresine/adreslerine gönderilecek bildirimler ile güncellenebilecek, değiştirilebilecek veya sonlandırılabilecektir. Sadakat Kartı kullanım koşullarında değişiklik yapılması halinde söz konusu değişiklik, en kısa süre içerisinde ve söz konusu güncelleme veya değişikliğin uygulamaya gireceği tarihten en az 15  (on beş) gün önce, Program’a dahil olan müşterilere bildirilecektir. Sadakat Kartı kullanım koşullarındaki değişiklik ile mevcut kampanya sona erecek, kampanya dönemine ilişkin kullanılmayan herhangi bir avantajdan dolayı müşteri talep ve istemde bulunamayacaktır.

2.3. Fikri haklara ilişkin olanlar da dahil olmak üzere Sadakat Kartı’nın mülkiyeti ve kullanım koşullarını belirleme yetkisi münhasıran YARGICI’ya aittir. Bununla birlikte Sadakat Kartı’nın kullanım koşullarını ve avantajlarını takip etme sorumluluğu, Müşteri’dedir. Müşteri’nin Sadakat Kart avantajlarından haberdar olamaması durumunda YARGICI’nın herhangi bir sorumluluğu ortaya çıkmayacaktır.

2.4.Sadakat Kartı; YARGICI ve müşterisi tarafından doğruluk ve dürüstlük ilkeleri kapsamında ve yalnızca işbu Sözleşme’nin amacına uygun olarak meşru menfaatler için kullanılacaktır.

2.5. Satın alma öncesinde Sadakat Kartı’nızın bulunması şartıyla, Online Shop veya Mağazalar’da gerçekleştireceğiniz nakit veya taksitli alıverişlerinizde, alışverişinizi tamamladıktan ve alışverişinize ilişkin fatura oluşturulduktan 7 gün sonra puan kazanabilirsiniz ve bu puanları yine Online Shop veya Mağazalar’dan yapacağınız alışverişlerde kullanabilirsiniz. Şüpheye mahal vermemek adına; Program kapsamında, YARGICI’nın Mağazalar’da veya Online Shop’ta Sadakat Kartı kullanıcısı olsun veya olmasın, herkese yaptığı indirim kampanyaları veya kişiye özel yapılan indirim kampanyaları kapsamında olan YARGICI ürünlerinin satışı üzerinden puan kazanılması mümkün değildir. Aynı zamanda gift card/hediye kartı kullanılarak yapılan alışverişler üzerinden de Sadakat Kartı kapsamında fayda veya menfaat elde edilmesi veya puan kazanılması mümkün değildir. Sadakat Kartı ile kazanılan puanlar ile yapılan alışverişler üzerinden de yeniden fayda veya menfaat elde edilmesi veya puan kazanılması mümkün değildir; yapılan alışverişlerde, kullanılan puan miktarının dışında kalan sepet tutarı karşılığında puan kazanılabilir.

Kazandığınız puanlar, Sadakat Kart’ınıza yüklenir. Online Shop vasıtasıyla yaptığınız alışverişlerden puan kazanabilmeniz için, satın alma öncesinde üye girişi yapmış olmanız ve satın alma aşamasında, Program’a kaydolduğunuz cep telefon numaranızı girmeniz gerekir. Mağazalar’daki alışverişleriniz için ise, yine Program’a dahil olurken YARGICI ile paylaşmış olduğunuz cep telefonu numaranız üzerinden işlem yapmanız gerekmektedir. Sadakat Kartı’nıza yüklenen puanlar, ilgili puanı kazandıran alıverişin yapıldığı takvim yılını takip eden yılın son gününe kadar kullanılabilir (“Son Kullanım Tarihi”). Son Kullanım Tarihi’ne kadar harcanmayan/kullanılmayan puanlar ise silinir ve artık kullanılamaz.

2.6. Sadakat Kartı’nın kullanımı ile, o anki alışverişinize ait ürün bedelinde indirim değil, 7 gün sonra ilgili hesaba puan yüklendikten sonraki bir alışverişte kullanılmak üzere indirim puanı kazanılır. Program; Sadakat Kartı sahiplerine, https://www.yargici.com/t/yargici-yours linki veya YARGICI internet sitesinin başkaca herhangi bir bölümü vasıtasıyla duyurulan şartlarla, yine bu sayfalarda yer verilen fayda ve menfaatleri sağlayacaktır.

2.7. Sadakat Kartı ile elde edilen puanların kullanımı ile alışveriş yapılması ve akabinde satın alınan ürünlerin iade edilmesi durumunda, kullanılan puanlar; (Son Kullanım Tarihi’ne kadar geçerli olacak biçimde) Sadakat Kartı’nıza iade edilir. Ayrıca; herhangi bir puan kullanmaksızın yaptığınız ve karşılığında Sadakat Kartı kapsamında fayda, menfaat veya puan ve benzeri elde ettiğiniz herhangi bir alışverişin iade edilmesi sonrasında, bu alışveriş neticesinde müşteriye sağlanan fayda, menfaat veya puan ve benzeri, iade/cayma anında geri alınacaktır ve Sadakat Kartı’nızdan silinecektir.

2.8. Sadakat Kartı; Mağazalar’da dilediğiniz zaman kullanabileceğiniz indirim puanı içerebileceği için Sadakat Kartı sahibinin güvenliğe dikkat etmesi gerekmektedir. Güncel Sadakat Kart puan bakiyelerinizi size en yakın Mağaza’ya giderek veya Online Shop’a girerek, üye profiliniz vasıtasıyla öğrenebilirsiniz.

2.9. Sadakat Kartı sahibi; Program’a dahil olurken YARGICI ile paylaştığı bilgilerini doğru ve güncel şekilde girmeme ve/veya tutmama sebebiyle doğabilecek tüm zararlardan tek başına sorumludur.  YARGICI, Sadakat Kartı başvurunuz sırasında verdiğiniz bilgilerin yeterli, doğru veya güncel olmadığının tespit edilmesi, başvurunuzun daha önce benzer nedenlerle reddedilmiş olması, hakkınızda şikayetler veya olumsuz yorumlar alınması ve bu durumun YARGICI tarafından risk olarak değerlendirilmesi gibi durumlarda, işbu Sözleşme'yi her zaman herhangi bir tazminat yükümlülüğü altında bulunmaksızın ve derhal haklı sebeple feshederek Sadakat Kartı’nızı iptal edebilir. Bu durumda Sadakat Kartı’nızda yer alan bakiye/indirim vb. ayrıcalıklardan yararlanma hakkınızı kaybedersiniz.

2.10. Program’a katılım ve Sadakat Kartı’nın sağladığı imkanlardan yararlanmak; müşteri bilgilerinin güncel, eksiksiz, okunaklı ve kullanılabilir olması şartıyla mümkündür. Program’a dahil olmayı kabul ederek, kişisel iletişim bilgilerini tam ve doğru olarak bildiren ve buna ilişkin elektronik ticaret onayı veren müşteriler; moda trendleri ile yeni gelen ürünlerin yanı sıra, yenilenen avantaj ve ayrıcalıklardan oluşan kampanyalardan da, belirtmiş oldukları iletişim adreslerine yapılacak bildirimler ile haberdar olabilecektir.

2.11. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında işlemiş olduğumuz kişisel verilerinizi doğru ve güncel tutma zorunluluğumuz bulunmaktadır. Bu sebeple kişisel verilerinizde herhangi bir değişiklik olması halinde lütfen ilgili değişikliği en yakın Mağaza’ya giderek, Online Shop’a girerek ve üye profilinizdeki bilgileri düzenleyerek veya info@yargici.com.tr e-posta adresine e-posta atarak bildiriniz. Tarafınızca yapılacak usulüne uygun bildirim sonrasında kişisel verileriniz veri kayıt sistemimizde güncellenecektir.

2.12. Sadakat Kart’ta yer alacak kullanım koşullarının kişisel verilerinize ait işleme araçlarında ve politikalarında herhangi bir değişiklik getirmesi halinde, KVKK’de yer alan hukuka uygunluk nedenleri dışında, tarafınızdan değişikliğe ilişkin açık rıza talep edilecektir. YARGICI kişisel verilerinizin doğru ve güncel tutulması izin KVKK ve sair mevzuat kapsamında kendisine yüklenen yükümlülüğe uymaya azami özen gösterecektir.

2.13. Program üyesi olan ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (“ETK”) kapsamında onay veren müşterilerimiz, en yakın YARGICI mağazasına giderek veya info@yargici.com.tr e-posta adresine yapacakları yazılı bildirimle, diledikleri zaman hiçbir gerekçe belirtmeksizin ticari elektronik ileti aracılığıyla kendisiyle kampanya ve duyurulara ilişkin temasa geçilmesini, herhangi bir gönderi yapılmasını sonlandırma/reddetme ve vermiş oldukları ETK onayını geri alma hakkına sahiplerdir.

2.14. Sadakat Kartı kullanımını sona erdirmek ve Program’dan çıkış yapmak isteyen müşterilerin; YARGICI çağrı merkezi ya da Mağazalar vasıtasıyla veya info@yargici.com.tr e-posta adresine e-posta atarak bu taleplerini YARGICI’ya iletmeleri gerekmektedir.

2.15. İşbu Sözleşme hükümlerinden herhangi biri; mahkeme veya idari bir makam kararı veya mevzuat hükümlerindeki değişiklik nedeniyle geçersiz hale gelirse, bu durum Sözleşme’nin geçerliliğini veya Sözleşmenin diğer hükümlerinin uygunluğunu herhangi bir şekilde etkilemeyecektir.

2.16. İşbu Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. YARGICI ve Sadakat Kartı sahibi müşteri ziyaretçi arasındaki Sözleşme’nin varlığı, yorumlanması, uygulanması veya ihlali ile ilgili her türlü uyuşmazlık, İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin münhasır yargı yetkisine tabi olacaktır.

Güvenli Alışveriş
250 TL ve Üzeri Kargo Ücretsiz !
Yapı Kredi'ye Özel 6 Taksit
Müşteri Hizmetleri
Yargıcı © 2024 Tüm hakları saklıdır. Inveon Logo
Masterpass-Güvenli Alışveriş